• Română
  • Русский
  • English

Regulament Sea Mile

REGULAMENT

cu referire la desfăşurarea celei de-a VI-a curse anuale de înot în apă deschisă

în Lacul Valea Morilor, Chisinau

15 iulie 2018

1. Scopuri și obiective:

 • – Promovarea unui stil de viață sănătos;
 • – Promovarea înotului în apă deschisă atât pentru profesioniști cât și amatori;
 • – Identificarea celor mai rezistenți înotători.

 

2. Competiţiile de înot în apă deschisă, se vor desfăşura în: (râuri, lacuri, mări și oceane).  Competițiile din Lacul Valea Morilor, Chisinau se divizează în:

 • – Sea Mile (1852 metri)
 • – Double Sea Mile (3704 metri)
 • – Tripple Sea Mile (5555 metri)
 • – KIDS AQUATHLON - 200 metri(SWIM)+1,5km(RUN)

 

3. Înregistrarea participanţilor şi costul taxei de start

Înregistrarea este disponibilă pe site-ul seamile.md pînă pe data de 10 iulie inclusiv. După data indicată, înregistrarea nu va mai fi posibilă.

Taxa de start variază în funcţie de data achitării:

300 MDL – 25 Aprilie – 1 Iulie

400 MDL – 2 Iulie – 8 Iulie

500 MDL – 9 Iulie  – 14 Iulie

4. Participanții la competiţie

Participarea la cursă este permisă pentru copii și adulți, iubitori de înot dar și profesioniști.

Copiii de la vârsta de 16 ani (din anul 2002 și mai mari) și cei maturi sunt admiși la toate cele trei categorii, necătând la pregătirea lor fizică ( atât pentru iubitori de înot, cât și pentru profesioniști).

Toți participanții trebuie să aibă în mod necesar o copie a actului de identitate (certificat de naștere, pașaport sau buletinul de identitate).

Participanții care nu au atins vârsta de 18 ani, trebuie să deţină permisiunea în scris  a părinților, indicând un numărul de telefon a părinţilor avizat prin semnătura lor.

Toți sportivii semnează un formular privind responsabilitatea pentru viața și sănătatea lor.

Taxa pentru participare la concurs este fără întoarcere.

5. Regulile de desfăşurare a concursului:

5.1. Start:

 1. 5.1.1. Către start sunt admişi doar participanţii, care deţin un cip specializat şi cască de înot.
 2. 5.1.2. Participanții trebuie sa fie la timp la linia de start,  fiind în fața arcului de pornire.
 3. 5.1.3. Judecătorul trebuie să informeze înotătorii și judecătorii despre intervalele corespunzătoare şi despre timpul rămas înainte de pornire și ultimile 5 minute pînă la finisare.
 4. 5.1.6. Participanții trebuie să ia pozițiile lor inițiale, în conformitate cu schema de aliniere.
 5. 5.1.5. Linia de pornire trebuie să fie indicată în mod clar cu ajutorul arcului de pornire.
 6. 5.1.6. Semnalul de pornire trebuie să fie audibil tuturor participanților la concurs.
 7. 5.1.7. În cazul în care, în opinia arbitrului, a fost făcut un start fals, participanții la înot trebuie să fie opriţi de un semnal și să revină în poziția de pornire, anunțând semnalul de start repetat.
 8. 5.1.8. În cazul în care este permisă posibilitatea de lansare a startului în comun a femeilor și bărbaților, cursele bărbăteşti şi feminine ar trebui sa fie tratate ca două competiţii separate.

5.2. Locul desfăşurării competiţiei:

 1. 5.2.1. Traseul trebuie să se desfăşoare într-o ambianţă de scurgere a curenţilor/apelor sărate sau de apă dulce.
 2. 5.2.2. Serviciile corespunzătoare de sănătate şi salvare, trebuie să prezinte un certificat, precum că locul de desfăşurare a competiţiei este corespunzător. În termeni generali, certificatul trebuie, în afară de alte consideraţii, să ia în seamă raportul între transparenţa apei şi siguranţa medicală.
 3. 5.2.3. Adâncimea minimă a apei în orice punct al traseului (exceptie locul Start si Finish) trebuie să fie de 1 m.
 4. 5.2.4. Temperatura minimă a apei trebuie sa fie de 16 ° C. Trebuie verificată în ziua cursei cu 2 ore înainte de start, la mijlocul traseului şi la o adâncime de 40 cm. Acest control trebuie să aibă loc în prezența unei comisii formată din următoarele persoane: Arbitrul, Membrul Comitetului de Organizare și unul dintre antrenorii echipelor participante desemnat în cadrul reuniunii tehnice.
 5. 5.2.5. Toate punctele de întoarcere/modificare a rutei trebuie să fie marcate în mod clar.
 6. 5.2.6. În toate punctele de schimbare a traseului, trebuie să fie marcate în mod clar platformele sau plutele pentru juraţii punctelor de întoarcere, situaţi în așa fel încât să nu diminueze vizibilitatea înotătorului la întoarcere.
 7. 5.2.7. Toate echipamentele de la viraje, plutele pentru juraţi sau platformele trebuie să fie fixate și să nu alunece sub influența curenților, vântului sau a altor factori.
 8. 5.2.8. Ultima linie de sosire trebuie să fie marcată clar cu marker de culoare caracteristică.
 9. 5.2.9.Punctul de sosire trebuie să fie clar definit și marcat printr-un semn vertical şi orizontal.

5.3. Înotul

 1. 5.3.1. Toate competiţiile desfăşurate în apă deschisă se petrec în mod liber,
 2. 5.3.2. Interferențele, implicarea și încercările de a intra în contact cu o altă persoană care, în opinia arbitrului, demonstrează un comportament necorespunzător poate conduce la descalificare,
 3. 5.3.3. Bărcile de însoţire trebuie să manevreze, astfel încât să nu interfereze și să nu se afle direct în fața altui înotător,
 4. 5.3.4. Aflarea pe fundul lacului în timpul cursei, nu este considerata a fi o încălcare, însă înotătorul nu trebuie să meargă pe fundul lacului sau să sară, cu excepția locului de start și de sosire.
 5. 5.3.5. Cu excepția punctului 4.3.4., înotătorul nu primește sprijin de la orice obiectul fixat sau plutitor și nu trebuie să atingă în mod intenționat bărcile care-l însoțesc sau să se țină de ea.
 6. 5.3.6. Înotătorii nu au voie să folosească sau să poarte orice element care stimulează o creștere a vitezei, rezistenţei sau flotabilitatea. Se permite: costumul de baie, ochelarii de înot, cască, clipsă pentru nas și dopuri pentru urechi, costum pentru triathlon daca nu acopera coate și genunchi.
 7. 5.3.7. Înotătorilor li se permite să folosească grăsimea (sau altă substanță similară), cu condiția ca aceasta să nu este, în opinia arbitrului, excesivă sau de prisos.
 8. 5.3.8. Însoţirea înotătorului de către o altă persoană, în apă nu este permisă.
 9. 5.3.9. Termenul de trei ore destinat cursei este valabil pentru toate distanţele.La sfârșitul competiției, arbitrul poate să dea comanda oricărui sau tuturor înotătorilor care se află încă pe traseu să iasă din apă. Arbitrul poate indica să fie atribuită această echipă juraţilor, atunci poate fi indicat timpul concret al finisării cursei după sosirea primului înotător.
 10. 5.3.10. Toți înotătorii trebuie să aibă amplasat clar numărul de participant, aplicat cu o vopsea rezistentă, în partea superioară a spatelor sau brațelor.
 11. 5.3.11 În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile și imposibilitate de a organiza evenimentul, organizatorii își rezervă dreptul de a amâna evenimentul pentru săptămâna viitoare.

5.4. Sfârșitul înotului

 1. 5.4.1. Zona care duce la linia de sosire trebuie să fie marcată în mod clar format într-o linie de îngustă odată cu apropierea de linia de sosire (de perete). În apropierea şi intrarea la linia de sosire, trebuie să stea bărci de serviciu.
 2. 5.4.2. Echipamentele de sosire ar trebui, acolo unde este posibil, să reprezinte un perete vertical, fixat pe dispozitive plutitoare, montate în siguranţă în aşa fel, ca să nu se mişte sub influenţa vântului, curenţilor sau de forţa înotătorului ce se îndreaptă spre sosire.  Peretele respectiv trebuie să fie suficient de larg pentru a cuprinde cel puțin trei înotători ajunşi la sosire.
 3. 5.4.3. Judecătorii de la linia de sosire trebuie să fie amplasaţi astfel încât să fie aliniaţi cu linia de sosire și tot timpul să vadă linia de sosire. În zona respectivă sunt, unde se află arbitrii, nimeni nu trebuie admis.
 4. 5.4.4. Înainte de a părăsi apa unii înotătorii pot cere asistență. În cazul în care înotători indică în mod clar că au nevoie de ajutor, aceştia pot fi sprijiniţi sau ajutaţi să iasă din apă.

6. Descalificarea

 • Sportivul poate fi descalificat pentru următoarele încălcări:– Participa la concurs fără cască de înot ;– Participa la concurs, fără cip-ul de cronometraj;– Conduita nesportivă;– Tăierea traseului;– Participarea în stare de ebrietate sau fiind sub influenţa drogurilor.

7. Premierea cîştigătorilor

 • DOUBLE SEA MILE – 3704м
   
  TRIPLE SEA MILE - 5555м
  Аbsolut

  Аbsolut
  Bărbaţii
  Femeile

  Bărbaţii
  Femeile
  1 loc - 1000lei
  1 loc - 1000lei

  1 loc - 1500lei
  1 loc - 1500lei
  2 loc - 750lei
  2 loc - 750lei

  2 loc - 1000lei
  2 loc - 1000lei
  3 loc - 500lei
  3 loc - 500lei

  3 loc - 750lei
  3 loc - 750lei

  Câștigătorii din categoria “Absolut”, vor primi premii valoroase din partea partenerilor competiţiei Sea Mile și premii băneşti. Daca in categoria Absolut nu sunt minimum 5 participanti, se premiaza numai locul 1.


Participanții care au ocupat un loc premiant în categoria ABSOLUT nu sunt premiați în categoria Age-group.


8. Colegiul de juraţi

 • În decursul desfăşurării competiţiei în apă deschisă, a fost desemnat următorul juriu:
 • -Juratul general
 • -Juraţii
 • -Mareşali
 • -Juratul principal pe securitate
 • -Juratul principal pe distanţă
 • -Juratul principal de asigurare medicală – (un medic)-Starter
 • -Șef cronometror (sincronizare)-Juraţii pentru întoarcere

 

9. Obligaţiile juraţilor

9.1. Arbitrul principal este obligat

 • – Să supravegheze în totalitate şi să țină în vedere și acţiunile tuturor arbitrilor, să confirme funcţionalitatea lor şi să instruiască juraţii după toate regulile impuse referitoare la competiţie;
 • – Să decidă orice aspect, referitor la desfăşurarea reuniunii, cursei şi competiţiei, a cărei interpretare finală nu este prevăzută de aceste norme;
 • – Atribuirea fiecărui judecător la o anumită locație;
 • – Să se asigure, că toţi arbitrii, necesari desfăşurării cursei şi competiţiei, se află pe locurile sale. Doar cu permisiunea arbitrului, el poate substitui orice arbitru, dacă acesta absentează, nu poate munci, sau nu se poate descurca cu obligaţiunile sale. Poate nominaliza arbitri suplimentari, dacă va considera că este necesar.
 • – Deţine dreptul de a interveni în desfășurarea concursului, în orice etapă, cu scopul de a asigura respectarea normelor;
 • – Să ia decizii în momentul acțiunilor de protest în timpul concursului;
 • – Să ia decizii în situaţiile, când decizia arbitrilor nu coincide cu rezultatele înregistrate.
 • – Descalificarea participantului pentru orice încălcare a regulilor, dacă a sesizat-o personal sau despre care i-a raportat alţi arbitri.

9.2 Mareșalul este obligat

 • – Să se amplaseze în barca de supraveghere, nominalizată prin tragere la sorţi înainte de start astfel încât, permanent să fie posibilitatea de a supraveghea o zonă anumită;
 • – Să monitorizeze în mod constant respectarea regulilor competiţiei, pentru a înregistra încălcările și să le raporteze arbitrului în  cel mai scurt timp;
 • – Să ducă o listă completă cu referire la înotător, ce ţine de parcurgerea distanţei în decurs de o oră, metoda de înot, timpul nutriţiei.
 • – Să descalifice participantul, dacă acesta va încălca regulamentul.
 • – Să monitorizeze ca toţi înotătorii să se deplaseze conform zonei indicate, fără să scurteze distanţa.
 • – În cazul în care înotătorul se deplasează într-o direcţie incorectă,  să-l ghideze după traseu.
 • – Să se asigure, că înotătorul  nu are nici un avantaj din cauza actelor frauduloase sau dacă se va comporta necorespunzător faţă de alţi înotători.

9.3 Judecătorul principal pe securitate este obligat

 • – Să fie responsabil pentru toate aspectele legate de securitate referitoare la desfășurarea concursului;
 • – Să verifice, acordând o atenţie deosebită zonelor de start și de sosire, că întregul traseu este sigur, valabil pentru competiţii şi liber de orice obstacole;
 • – Să fie responsabil de deţinerea în timpul competiţiei a unei echipe abilitate, ca să asigure înotătorilor siguranţa împreună cu bărcile însoţitoare;
  – Împreună cu medicul, de a informa arbitrul dacă, în opinia lor, condițiile de desfăşurare a  concursului sunt necorespunzătoare și să dea recomandări pentru a schimba traseul sau formula, prin care se desfăşoară competiția.

9.4. Arbitrul general pe distanţă este obligat

 • – Să fie responsabil faţă de Comitetului de organizare pentru distanţa corectă a traseului;
 • – Să se asigure că zonele de pornire și de sosire sunt marcate corespunzător, toate echipamentele sunt instalate în mod corect şi sunt în stare de funcționare;
 • – Să se asigure că toate punctele de rută şi de rotație sunt marcate în conformitate cu schema traseului iar arbitrii şi-au ocupat locurile lor  înainte de începerea concursului, despre care trebuie să raporteze juratului șef;– În cooperare cu arbitrul și adjunctul juratului principal pe securitate, să verifice marcarea traseului înainte de concurs.

9.5. Arbitrul responsabil de asigurarea suportului medical – medicul

 • – Să fie responsabil faţă de arbitru pentru toate problemele medicale referitoare la concurs şi participanţi;
 • – Să informeze instituţiile medicale locale despre natura competiţiei şi să asigure, în caz de un accident, orice persoană să fie condusă la spitalele medicale într-un timp cât mai scurt.
 • – Împreună cu adjunctul arbitrului principal pe securitate să comunice arbitrului, dacă, după opinia lor condiţiile de desfăşurare a competiţiei sunt necorespunzătoare şi să ofere recomandări de modificare a traseului sau a formulei după care se desfăşoară competiţia.

9.6. Starterul este obligat

 • – Să aibă un loc, astfel încât să fie vizibil pentru toți participanţii;– După semnalul arbitrului să dea semnalul de start.

9.7. Arbitrul de  cronometraj este obligat

 • – Să plaseze sistemul de cronometraj pe întreaga distanţă;
 • – Să se asigure că a fost efectuată verificarea tuturor deţinătorilor de ceasuri cu 15 minute înainte de start.
 • – Să înregistreze rezultatele tuturor participanţilor;
 • – Să furnizeze rezultatele într-o formulă accesibilă nu mai tîrziu de 3 zile, după desfăşurarea competiţiei.

9.8. Judecătorii cursei de înot sunt obligați

 • – Să monitorizeze în mod constant respectarea regulilor competiţiei, pentru a înregistra încălcările și să le raporteze arbitrului în cel mai scurt timp;
 • – Să ducă o listă completă cu datele înotătorului, ce ţin de distanţa parcursă de acesta timp de-o oră, metoda de înot, timpul nutriţiei;
 • – Să cheme înotătorii din apă, după expirarea limitei de timp după indicaţia arbitrului;
 • – Să se asigure, că înotătorii nu au nici un avantaj  din cauza acțiunilor frauduloase sau dacă acelia demonstrează un comportament neadecvat împotriva altor înotători.

9.9. Judecătorii de la locurile de întoarcere

 • – Să fie așezați în așa fel, încât să poată monitoriza modul de întoarcere a tuturor înotătorilor pe distanţe, după cum este indicat în actele informaţionale cu referire la competiţie în conformitate cu indicaţiile.
 • – Să fie notate toate încălcările a modului de întoarcere în fişa arbitrului şi să atragă atenţia juratului asupra încălcărilor;
 • – O dată cu finalizarea cursei să fie oferite notiţele arbitrului către juratul principal.

10. Drepturile de autor

 • După ce au trecut procedura de înregistrare la competiţie, toți participanții vor permite în mod automat de la organizatorii și partenerii evenimentului de a utiliza orice materiale audio, video și foto care conțin imagini ale participanților la cursa de înot.
 • Aceste materiale pot fi transmise persoanelor terţe fără consimțământul participanților.
 • Această acțiune poate fi efectuată în orice moment și acţionează la nivel internațional.